POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ GENERAL

La política de privacitat que s’indica a continuació regula el tractament de les dades personals d’usuaris d’aquesta web: www.sotaboscjoies.com (d’ara en endavant, LA WEB), titularitat de Xavier González Puente (d’ara en endavant, LA COMPANYIA) amb domicili social al carrer, Lluís Millet 3, de Corbera de Llobregat, CIF 47786568C i correu electrònic: info@sotaboscjoies.com.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Per donar compliment al Reglament General Europeu de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, d’ara endavant RGPD i normativa vigent, LA COMPANYIA. l’informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

LA COMPANYIA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la RGPD. D’altra banda, LA COMPANYIA no es fa responsable davant dels usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a LA COMPANYIA, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a LA COMPANYIA.

Les dades sol·licitades en el moment de realitzar una comanda a la botiga on-line o en l’apartat de “Contacte” i “Personalitza la teva peça” de LA WEB així com en la subscripció a les comunicacions de LA COMPANYIA són les estrictament necessàries per a poder prestar els serveis o productes que l’usuari sol·liciti.

LA COMPANYIA tractarà les seves dades personals per a les finalitats següents:

Poder gestionar la relació contractual o precontractual que l’USUARI manté amb LA COMPANYIA per poder oferir-li una atenció personalitzada en la compra dels productes i serveis de LA COMPANYIA i donar-li resposta a sol·licituds d’informació per part de l’USUARI

Enviar a l’USUARI comunicacions i promocions per correu electrònic relacionades amb els productes de la botiga i serveis sempre que l’usuari així ho indiqui de manera explícita, mitjançant l’opció de subscripció present a LA WEB de la COMPANYIA.

Les dades facilitades per l’USUARI es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per poder complir amb les obligacions legals i en qualsevol cas mentre mantingui la vigència del seu consentiment.

LA COMPANYIA no comunicarà les dades personals de l’usuari a tercers a excepció que sigui necessari per complir una obligació legal.

LA COMPANYIA ha adoptat, tal com indica la legislació vigent les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per tal d’evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el tractament.

TERMES I CONDICIONS

INFORMACIÓ GENERAL

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús d’aquesta web: www.sotaboscjoies.com (d’ara en endavant, LA WEB), titularitat de Xavier González Puente (d’ara en endavant, LA COMPANYIA) amb domicili social al carrer, Lluís Millet 3, de Corbera de Llobregat, CIF 47786568C i correu electrònic: info@sotaboscjoies.com.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquests termes i condicions estan destinats als majors d’edat i menors degudament autoritzats i regulen l’accés i utilització de LA WEB que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves dels presents termes i condicions.

LA COMPANYIA pot oferir a través de LA WEB serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de LA WEB, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat de LA COMPANYIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a LA WEB.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a LA WEB estan protegits per la llei.

RESPONSABILITATS DE LA COMPANYIA

Els noms i imatges exposades en aquesta pàgina són propietat de LA COMPANYIA

LA COMPANYIA declina tota responsabilitat que es derivi d’una mala utilització dels continguts mostrats en aquesta pàgina i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los i limitar-ne o restringir-ne l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

LA COMPANYIA declina tota responsabilitat que es derivi de qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web. Concretament, declina la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links) a la pàgina web de LA COMPANYIA. De la mateixa manera, els termes i condicions establerts no contemplen la seva vigència en els enllaços a tercers que LA WEB de LA COMPANYIA pugui contenir. Aquests enllaços estan fora del control de LA COMPANYIA, encara que es proporcionaran per LA COMPANYIA únicament per informar l’USUARI sobre l’existència de fonts d’informació sobre esdeveniments, mercats o altres. Per tant, la inclusió a LA WEB d’aquests enllaços no suposa l’aprovació de la web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

LA COMPANYIA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix .

LA COMPANYIA garanteix la qualitat del servei contractat a través de LA WEB.

Queden garantits tots els drets que les lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris. L’incompliment de qualsevol d’aquests Termes i Condicions dóna dret a l’USUARI a la devolució dels productes o la cancel·lació dels serveis adquirits pel mateix.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’USUARI s’obliga a fer un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

L’USUARI garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades a l’emplenar els formularis de contractació, evitant perjudicis a LA COMPANYIA per la incorrecció dels mateixos.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de LA COMPANYIA, sense necessitat d’avís previ a l’USUARI i sense que això doni dret a cap indemnització.

ÚS CORRECTE DE LA WEB

L’USUARI es compromet a utilitzar LA WEB, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els presents Termes i Condicions, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, L’USUARI s’obliga a no utilitzar LA WEB, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut dels presents Termes i Condicions, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar LA WEB, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal funcionament de la mateixa per altres usuaris.

Així mateix, L’USUARI es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a LA WEB.

L’USUARI es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LA COMPANYIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüencial de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

LA COMPANYIA es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’ús de la WEB pel que l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

COOKIES

LA WEB utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.

El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva última visita a WEB.

Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en l’aplicació per mitjà de la qual s’accedeix a la web.

PRODUCTES I PREUS

LA COMPANYIA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen a l’USUARI a través de LA WEB. En particular, LA COMPANYIA podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts en la Botiga de LA WEB així com realitzar sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat, o deixant de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la Botiga.

Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA.

Les despeses d’enviament sempre seran indicades en el moment de realitzar la comanda.

FORMES DE PAGAMENT

Les compres, en funció dels productes a adquirir, es poden pagar per qualsevol dels mitjans a continuació enunciats:

PayPal. Assigna les dades bancàries de l’usuari final a un compte de correu electrònic que serà posteriorment utilitzat en cada pagament, en comptes de les dades de la pròpia targeta. Únicament Paypal té accés a aquestes dades.

Transferència bancària. A la pàgina resum de la comanda apareixeran les dades bancàries, així com el número de referència de la comanda i titular del compte.

Per a l’adquisició dels serveis contractats, es requereix exclusivament omplir el formulari de compra amb les dades personals i les dades de pagament.

Un cop rebuda una ordre de compra, LA COMPANYIA remetrà de forma immediata una confirmació de la compra a l’adreça de correu electrònic indicada en l’ordre de compra, que s’entendrà acceptada per EL USUARI per formalitzar la compra. Aquesta conformitat, assignarà un codi de referència de la comanda i detallarà les característiques del producte, el seu preu i despeses d’enviament. Aquest contracte es realitzarà en la llengua que hagi estat sol·licitat: català, espanyol o anglès.

FORMES D’ENVIAMENT

Les comandes es lliuraran mitjançant l’enviament certificat dels mateixos:

Enviament certificat. Els lliuraments s’envien a l’adreça que l’usuari hagi indicat en el formulari de compra. A la pàgina de finalització de compra s’oferirà la informació sobre les condicions d’enviament, que variaran en funció de la ubicació del client. La data de lliurament en el s’establirà en el moment de realitzar la comanda. Els terminis de lliurament són aproximats, depenent del Servei Estatal de Correus.

Si L’USUARI no rebés la comanda dins el termini indicat pot posar-se en contacte amb LA COMPANYIA mitjançant el següent correu electrònic: shop@sotaboscjoies.com

Enviaments per a comandes per import igual o superior als 100 € (sense incloure despeses d’enviament). En aquest cas, LA COMPANYIA assumeix les despeses d’enviament.

En cada comanda nacional o internacional s’indicarà, amb claredat, els costos del servei i el termini estimat de lliurament.

Normalment les comandes requereixen un temps de preparació mínim de 24 hores que hauran d’afegir-se al termini de lliurament estipulat. Només es realitzen enviaments de dilluns a divendres. Si L’USUARI realitza una comanda un dijous, LA COMPANYIA prepararà la comanda el divendres, i l’enviament tindrà efecte dilluns. Així mateix, si L’USUARI tanca la comanda divendres o dissabte, la comanda es prepararà, respectivament, dissabte i diumenge, i serà enviat dilluns.

DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

LA COMPANYIA garanteix a l’USUARI la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari haurà d’esperar a rebre la comanda per tramitar la seva devolució. L’USUARI disposarà d’un termini de 7 dies hàbils des de la recepció del bé.

La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si s’escau, la factura emesa per LA COMPANYIA, corrent L’USUARI amb les despeses de devolució. L’USUARI podrà retornar qualsevol article que hagi comprat a LA COMPANYIA sempre que els productes estiguin en perfecte estat, no hagin estat oberts ni usats i conservin el seu precinte o embalatge original.

Si un producte ha arribat a l’USUARI trencat, danyat o en males condicions, L’USUARI el podrà tornar i LA COMPANYIA es farà càrrec de les despeses d’enviament que es generin. A més, LA COMPANYIA es compromet a substituir el producte per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb LA COMPANYIA a través de la següent adreça de correu electrònic: shop@sotaboscjoies.com

0